Signants Manifest+

Més de 200 empreses catalanes es comprometen a impulsar una economia amb propòsit